Γκανά Γεωργία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210.51.55.838